DELAVNICA: Bojan Cvetrežnik: Poj, ne jezi se

Tema: glasbena abeceda in intervali po domače

Lokacija: Gledališka dvorana Vetrinjskega dvora, Maribor.

Termini:
Petek, 11. september 2015 (10.00 - 11:30)
- za šole, neodvisna delavnica

Petek, 11. september 2015 (16:00 - 17:30)
- 1. delavnica za širšo publiko

Sobota, 12. september 2015 (10:00 - 11:30)
- 2. delavnica za širšo publiko

Pestro dogajanje osrednjega festivalskega programa, ki bo potekal med 8. in 18. septembrom 2015, bodo spremljale tudi delavnice avtodidaktične glasbene teorije pod vodstvom Bojana Cvetrežnika (avtor metode, Godalkanje, Waldorfska šola).

Ali je glasbena teorija res nujno bau bau? Je res težja od enostavne matematike? V strnjenih treh delavnicah bomo na kratko predstavili snov, ki je namenjena otrokom, mladini in odraslim.Tudi tistim, ki bi radi svoje otroke v bodoče vpisali v tečaj, pa se želijo bolje seznaniti z načinom dela. Glasbeno predznanje ni potrebno, udeležba pa je priporočljiva tudi za učitelje ali tiste, ki jim osnovna glasbena teorija predstavlja prevelik kamen spotike. Namen delavnice je spodbujati samoučenje. Preverjeno deluje, da lahko starši, ki niso pred tem imeli nič glasbenega predznanja, sami doma z otroki izvajajo vaje, ki pripeljejo do boljšega razumevanja glasbene teorije. Na delavnici uporabljamo klasična poimenovanja, vendar sam tečaj ne izhaja iz notnega črtovja, temveč naše lastne vizualizacije tonskega sistema, ki se potem prevaja v posamezne inštrumente, notno črtovje ali druge oblike zapisa glasbe. Tečaj temelji predvsem na zgradbi tonskega sistema, ritem pa spoznavamo le mimogrede z zanimivimi vajami. Naučimo se struktur in akordov za pesmice, ki jih lahko nato zaigramo na različnih inštrumentih brez tehničnega obvladovanja inštrumenta.

Osrednji namen delavnic je spodbujanje ustvarjalnosti in aktivno vključevanje ciljnega občinstva v glasbeno dogajanje v Mariboru.